Sraz rodáků a uctění památky padlých v Jamném

Sraz rodáků a uctění památky padlých v Jamném

Osadní výbor Jamné uspořádal v  sobotu 24. října 2015 setkání rodáků obce, konané u  příležitosti výročí odhalení památníku padlých vojínů v první světové válce v letech 1914 až 1918. Organizátoři, obyvatelé, rodáci a hosté tímto setkáním uctili jejich památku.

Místostarosta města Tišnova Ing. Václav Šikula a  předseda OV Jamné Jiří Procházka zahájili akci slavnostním položením věnce k pomníku padlým vojínům, Ing. Václav Šikula připomenul také zásluhy legií a  významných osobností československého odboje na vzniku samostatné republiky, pan Jiří Procházka přivítal místní občany, rodáky i hosty. Pak se shromáždění účastníci přemístili do budovy bývalé školy, kde na vzpomínkovou slavnost navázal brněnský badatel Jindřich Rácek přednáškou o historii obce, o příčinách a okolnostech, jež k první světové válce vedly, i o strádání vojáků, ale také obyvatel v zázemí. Závěr přednášky věnoval padlým občanům z Jamného.

Kulturní program pokračoval vystoupením Tišnovského sboru pod vedením sbormistra Mgr. Tomáše Zouhara, kde zaznělo čtrnáct písní a ukončila je státní hymna. Následovala hlavní událost akce, při které byli představeni rodáci a  rodačky starší dvaceti let podle čísla popisného, byli opět přivítáni na srazu a převzali brožurku o historii Jamného, ozdobenou pečetí. Nechyběla také vzpomínka na zemřelé rodáky a chalupáře. Během celého programu si všichni mohli prohlédnout výstavu historických fotografií a dobových dokumentů, která byla nainstalována v bývalém kabinetě školy. Od 17 hodin hrál k poslechu a tanci pan Jaroslav Kupka s kapelou (MIX Hajánky) až do pozdních večerních hodin.

Akce se vydařila. Přišla přibližně stovka hostů, kteří se nejen výborně bavili, popovídali si, prohlédli si staré fotografie, tančili a  zpívali, ale také si pochutnávali na připraveném srnčím guláši, na upečených zákuscích a sladkostech, mohli se občerstvit studenými nebo teplými nápoji. Zbývá jen poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a  organizaci akce, místnímu mysliveckému sdružení, městu Tišnov, sponzorům Janu Vlachovi a Oldřichu Bednářovi.

Dana Navrátilová

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: