Poděkování RC Studánka

Poděkování RC Studánka

Ve dnech 12. až 14. října 2015 pořádala Studánka již tradiční podzimní dětskou burzu. Lidé na ní opět mohli prodat a nakoupit si věci pro děti. Od prodávajících jsme převzali a označili evidenčními štítky šest tisíc položek, z nichž se prodala přibližně polovina. Pomáhalo nám třicet šest dobrovolníků, kteří odpracovali přes dvě stě hodin. Na letošní burze jsme poprvé měly i mužskou pomoc, za niž jsme byly velmi rády. Pro přízeň uvedené akce svědčí návštěvnost veřejnosti, která se pohybovala kolem tří set lidí. Na tomto místě chci poděkovat všem, kteří se na akci podíleli, a také těm, kteří věnovali věci potřebným v rámci charitního šatníku. Všechny byly odvezeny dopravci Diecézní charity Brno. Těšíme se na viděnou na jarní burze, která proběhne v polovině března.

Monika Krištofová,
koordinátorka

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: