Úvod do Zahradníkova roku

Úvod do Zahradníkova roku

PAŘEZOVO aneb pohádka z Pařezovy chaloupky Bylo nebylo… Za čtyřmi voňavými parky, za osmi rozkvetlými zahradami, za osmi malebnými truhlíky, žil a pracoval trošku urputný…