Výběrové řízení

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu Tišnov VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovní pozice Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad (výkon dopravně – správních činností) Popis pozice: Komplexní…
Inspirující Antieva

Inspirující Antieva

V bohatém spektru tišnovských občanských sdružení a spolků je jen několik z nich zaměřeno na kulturní oblast. Výrazné místo mezi nimi zaujímá Společnost Anny Pammrové…
Stránka 4 z 4