Filharmonik zpod vysoké sítě

Filharmonik zpod vysoké sítě

Povídání nejen o tom, jak Boris Páč souběžně zvládal volejbalový míč i violoncello V řečtině existuje slovo, které zní „kalokagathia“. V počátcích novodobých olympiád se používalo hlavně…
Stránka 5 z 5