Úvodní slovo

Úvodní slovo

Vážené čtenářky a čtenáři jarního vydání Tišnovských novin, v pátek 15. března letošního roku bylo počasí přece jenom o něco lepší než před 80 lety…