Nebojme se biokoridoru!

Nebojme se biokoridoru!

Jedním z častých námětů odborných i laických diskuzí v Tišnově je realizace biokoridoru mezi Klucaninou a Květnicí. Abychom správně pochopili, co takový biokoridor je, proč…
Veřejná zeleň v Tišnově

Veřejná zeleň v Tišnově

Přispívám do Tišnovských novin články od roku 2005. Tehdy byl v květnu otištěn můj první text. Reagoval na stížnosti některých obyvatel, jako například: „Pořád je…
NAŠE ANKETA O ZELENI

NAŠE ANKETA O ZELENI

V rámci tématu tohoto měsíce jsme se zeptali řady respondentů, jak jsou spokojeni se stavem veřejné zeleně v našem městě. Konkrétně jsme je oslovili těmito větami: Zeleň…
Veřejná zeleň města

Veřejná zeleň města

Po dlouhé zimě jsme svědky rychlého nástupu jara. Tráva získává svou svěží barvu, rozkvétají stromy a vegetace se opět obléká do zelené. Ještě před tím…
Stránka 3 z 4