Dubnové kalendárium Tišnovska

Dubnové kalendárium Tišnovska

1. DUBNA – PŘED 120 LETY V sobotu 1. dubna 1899 byl vydán výnos moravského místodržitelství, kterým se ženskému cisterciáckému klášteru v Marienthalu povolilo znovuobsazení…
Stránka 2 z 14