Významné domy Tišnova

Významné domy Tišnova

V toto článku popíši historii domu č.p.147 v ulici Brněnská. Před léty mě nabídl můj známý PharmDr Jeřábek prohlídku tohoto domu, která na mě udělala…
Stránka 1 z 9