Novinka: Kariérové poradenství -Volnočasové středisko Inspiro

Novinka: Kariérové poradenství -Volnočasové středisko Inspiro

Přinášíme Vám rozhovor s kariérovou
poradkyní Mgr. Petrou Šnepfenbergovou,
která působí od října v naší organizaci.
O čem vlastně vůbec kariérové poradenství
je, pro koho je určeno a čím může být
prospěšné v zájmovém vzdělávání, se dozvíte
v našem rozhovoru.
Petro, co je to vlastně kariérové poradenství?
O čem je a komu je určeno?
Díky za tuto úvodní otázku. Zjišťuji, že
pro spoustu lidí je tento pojem neznámou,
nebo je dokonce spojován s kariérismem.
Ale kariérové poradenství je vlastně pracovní
nebo profesní poradenství nebo
taky volba povolání. Hodí se v jakékoliv
životní etapě, kdy člověk řeší svou profesi
– její volbu nebo změnu, dobrovolnou či
nucenou.
Potřeba kariérového poradenství roste
s tím, jak se mění trh práce a jeho nároky.
A podle všeho se trh práce bude měnit rychleji,
než si nyní umíme představit. V praxi
pomáhám klientovi, žákovi, studentovi či
dospělému hledat spokojenost v pracovním
životě neboli hledat odpovědi na otázky: Co
mě baví? V čem jsem dobrý/á? Co mě uživí?
Co trh práce potřebuje?
Spousta lidí má spojené kariérové poradenství
s výběrem střední školy. Dá se říct, že je
tedy určeno pouze pro žáky 9. třídy?
Ano, 9. třída je první velká křižovatka
v profesní volbě. Začít ale s kariérovým
poradenstvím až v 9. třídě je dost pozdě.
Přitom „nenápadně“ se dá s dětmi v této
oblasti pracovat mnohem dříve.
V Inspiru se už osmileté děti učí mluvit
o sobě a svých schopnostech, o tom,
co jim jde a co je baví. Popisují výsledky
své práce (co se jim povedlo a co naopak
moc ne a co se s tím dá udělat, v čem se
chtějí ještě zdokonalit a kde jinde nabytou
dovednost uplatňují). Definují vlastnosti,
které musí mít úspěšný řemeslník, cukrář
či architekt (podle zaměření kroužku)
a ve kterých jiných profesích tyto vlastnosti
mohou využít. Dělají si jasno v tom,
jestli tento jejich koníček zůstane v oblasti
jejich zájmů, nebo by chtěly, aby se z něho
časem stala profese. Hrají si na výběrové
řízení. A mnohem více…
Například: Proč někdo hraje třeba florbal?
Protože je rád součástí týmu? Protože
rád spolupracuje? Protože je orientován
na výkon a rád zažívá vítězství? Protože
zde zažívá uznání, když ho pochválí trenér
nebo ho ocení spoluhráči? Protože potřebuje
fyzickou aktivitu? Protože je spokojený,
když může být užitečný a podaří se mu
třeba asistence? Každý má svou motivaci
a tu je třeba pojmenovat.
Doposud bylo o kariérovém poradenství slyšet
převážně ve školách. Nyní ho nabízíme
i u nás v Inspiru, tzn. v zájmovém vzdělávání.
Mohla bys čtenářům objasnit spojitost
kariérového poradenství a zájmového vzdělávání?
Jak může souviset výběr kroužků či
volnočasových aktivit s volbou povolání?
Zájmové a mimoškolní vzdělávání je
naopak ideální platforma pro mapování
kompetencí dítěte. Kompetence (silné
stránky) mají totiž tu vlastnost, že jsou
přenositelné z volnočasových aktivit
do těch pracovních neboli z kroužku
do školy či do práce. Zde se krásně zrcadlí
to, co dítě baví, co ho láká, k čemu je
motivováno – tedy ten individuální vnitřní
svět. Když se pak k tomu přidá realita
vnějšího světa, kterou je třeba taky zvážit,
tedy aktuální míra nezaměstnanosti,
požadavky trhu práce, uplatnitelnost,
finanční ohodnocení v profesích, pak je
poskládána mozaika, na základě které si
už každý snáze zvolí další studijní či profesní
dráhu.
Jaké formy kariérového poradenství nabízíš?
V jaké podobě, například individuální,
workshopy, setkání s rodiči…?
V rámci Inspira nabízím individuální
pohovory (dětem i jejich rodičům) na témata:
Jak se učit efektivně? Kam po škole?
Na co se vůbec hodím? Jak mohou
rodiče podpořit své dítě ve volbě školy/
profese? Vedu workshopy kariérového
poradenství pro pedagogické pracovníky
v Inspiru. Plánujeme projektový den
i výjezd dětí na zajímavá pracoviště. Přibližně
jednou za dva měsíce připravuji
workshop pro veřejnost. Nejbližší taková
akce s názvem Jak pomoci svému dítěti
s volbou profese se uskuteční 17. ledna
od 18 hodin v klubovně v Inspiru. Jste srdečně
zváni.
Kde Tě můžou rodiče kontaktovat, kdyby
měli zájem?
Pokud někdo váhá, jestli má kariérové
poradenství řešení v jeho situaci, může
mě kontaktovat na e-mail:
karpor@svcinspiro.cz
nebo petra.snepfenbergova@seznam.cz.

Iva Kroutilová, ředitelka

ilustrační foto

 

Další článek:
Předchozí článek: