AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY TIŠNOV

AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY TIŠNOV

Čtenářská výzva 2018 – vyhodnocení
Nezadržitelně se nám blíží konec roku
2018 a s ním i konec Čtenářské výzvy
2018! Připomínáme, že ti z Vás, kteří
se zapojili, můžete odevzdávat vyplněné
archy v knihovně nebo poslat na e-mail
do 4. ledna 2019. V lednu se můžete těšit
na vyhodnocení a zajímavé odměny.
Na rok 2019 vyhlašujeme další Čtenářskou
výzvu. Bližší informace najdete
v lednu na webu knihovny.
SmyslůPlný rok 2019
Mozaikujeme spolu – Marie Bezuchová
29. 1. 2018 v 16.00 hodin
Večerní dílna, v níž spolu nakoukneme
do tajů této starobylé, ale stále živé techniky.
Na dílně si osvojíte základy mozaikového
„řemesla“. Dostanete spoustu
informací o technické stránce tvoření
a vyzkoušíte si, co jak dělat (a jak ne).
Čeká nás práce s keramickými a porcelánovými
střípky, kladivem, kleštěmi…
Rozbíjení, štípání, lepení… Ruce špinavé
od spárovačky… A překvapení na konec,
až se vyloupne nové mozaikové dítko.
Vstupné: 50 Kč
Počet míst je omezen. Vstupenky zakoupíte
v Městské knihovně Tišnov vždy
v půjčovní době.
ODDĚLENÍPRO
DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
Univerzita volného času
letní semestr 2018/2019
Městská knihovna vyhlašuje pro blížící
se letní semestr (únor–květen) nové cykly
přednášek. Zájemci o přednášky UVČ
se musí přihlásit osobně do 25. ledna
2019 v Městské knihovně Tišnov.
Na kurz „Šance pro oči“ se přihlašujte
na https://www.opravdovysvet.cz/sance-
pro-oci-kurzy-zlepseni-zraku/.
Šance pro oči – kurz zlepšení zraku
a udržení zdravých očí
Oko – do duše okno. Naše oko je víc než
jen zrakový orgán. Naše oko jsme my,
naše oko je náš život, naše oko je spojení
se světem okolo. Každé oko má šanci
na zlepšení. Každé oko může vidět. Každé
oko může být zdravé. V rámci kurzu
se pracuje s mnoha pomůckami. V žádném
případě nezůstáváme pouze u oční
jógy a jednoduchých cviků, se kterými se
běžně setkáváme v časopisech. Celý kurz
je pestrý, přináší mnoho nových informací,
přístupů a vhledů k našim očím. Vysvětlíme
si, jak zásadní vliv má naše oko
na naši psychiku a naše prožívání života.
Přihlašování na: https://www.opravdovysvet.
cz/sance-pro-oci-kurzy-zlepseni-zraku/.
Přednáší Mgr. Martina Bajerová Šopfová.
Zahájení: 4. 2. 2019 v 17.30 hodin
Televizní tvorba českých režisérů
V osmi dílech se představí osm českých režisérů
svými pracemi pro Československou
televizi. Nejprve to budou čtyři legendy našeho
filmu, u nichž mnohá díla vytvořená
pro televizní obrazovky byla téměř rovnocenným
doplňkem klasické tvorby určené
přímo pro kina: Karel Kachyňa, Jaromil
Jireš, Jiří Krejčík a Ivo Novák. V druhé polovině
cyklu je vystřídají naopak režiséři,
kteří tvořili prakticky výhradně pro televizi:
Jiří Bělka, Pavel Háša, Jaroslav Novotný
a Anna Procházková. Každý díl bude zahájen
krátkým lektorským úvodem, po němž
bude vždy promítnut celý televizní film
konkrétního režiséra. Mluvené slovo a filmová
projekce budou doplněny speciálně
vydaným tištěným programem.
Přednáší Václav Seyfert.
Zahájení: 12. 2. 2019 v 16.30 hodin
v Kině Svratka
Pernštejnské panství po Pernštejnech
Osudy a činy jeho majitelů v letech
1596–1710
Proč a jak došlo k prodeji panství Pernštejny?
Kdo byli další majitelé „pernštejnského
panství“ a jaké byly jejich osudy?
Tyto a mnohé další otázky Vám zodpoví
cyklus přednášek pana Františka Bednáře.
Mimo jiné se také dozvíte o památkách,
které po nich zbyly. Součástí cyklu
bude exkurze do areálu zámecké zahrady.
Přednáší Ing. František Bednář.
Zahájení: 6. 2. 2019 v 16.45 hodin
Virtuální univerzita 3. věku
– letní semestr 2018/2019
Zájemci o přednášky VU3V se musí
přihlásit osobně do 25. ledna 2019
v Městské knihovně Tišnov.
Klenoty barokního sochařství
v českých zemích
Kurz během šesti videopřednášek seznámí
posluchače s několika nejznámějšími
sochařskými památkami z období baroka
v České republice.
Vstupné: 300 Kč
Začátek kurzu: 5. 2. 2019 v 9.30 hodin
ODDĚLENÍ PRO DĚT I A MLÁDEŽ
V měsíci lednu připravujeme pro základní
a mateřské školy v Tišnově v rámci projektu
Knihy mého srdce následující program:
Svět Astrid Lindgrenové
– žákovská výstava
27. 11. 2018 – 30. 4. 2019 – Městská
knihovna Tišnov, dětské oddělení
27. 11. 2018 – 14. 1. 2019 – Galerie
Josefa Jambora
Výtvarné a literární práce dětí 1. a 2.
stupně návštěvníkům připomínají nezapomenutelné
literární dílo autorky.
Vznikaly jako odezva na předcházející
aktivity, kdy děti četly, psaly a kreslily.
Výstava bude ke zhlédnutí během otevírací
doby knihovny a galerie.
Setkání s autorkou Markétou Pilátovou
22. 1. 2019 v 9.00 hodin a 10.30 hodin
Pobyt v Argentině a Brazílii ji inspiroval
k napsání prvního románu Žluté oči
vedou domů, který byl stejně jako kniha
pro děti Kiko a tajemství papírového motýla
nominován na cenu Magnesia Litera.
Na besedě se autorka zaměří na nejnovější
knihu Co vyprávěla gorila.
Akce je určená pro žáky 4. tříd.
O dvanácti měsíčkách
23. 1. 2019 od 8.30 hodin
Hudební vystoupení Nedvědického pěveckého
souboru Cvrčci pod vedením
sbormistryně Petry Glosr Cvrkalové.
Pohádka z dílny pánů Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře je určená nejmladším
čtenářům z MŠ.

Edita Hečová

foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: